top of page

Sata fiafia mo le aiga atoa

Tu'u i tua 1,2&3 (ina ua uma le rapture)

Le soifua o Iesu

E moni le lagi

Ou te alofa i se teine lotu

Itu Tauaso O le avanoa tele

Matini Luteru Le Ata

Eseta i le tasi Po ma le Tupu

O le Faaaliga a Ioane

Se Faatalanoaga ma le Atua

Apostel Petrus und das letzte Abendmahl

Glaube an Gott

Play the flute

Countdown Jerusalem

I Believe

A matter of Faith

Second coming of Christ

Noah

Jesus of Nazareth

Der Fall Jesus

Mutterliebe

Mein Bruders Hüter

God's not dead

Standing Firm

Das Matthäus Evangelium

Das Johannes Evangelium

Das Markus Evangelium

Das Lukas Evangelium

Der Erbe

I can only imagine

The Book of Esther

Redemption Way

Bedingungslos

Liebe wird erwachen

bottom of page