top of page

Ae afai e te le mauaina upu, ua tuuina mai e le Alii ia i tatou se tatalo e ta'u moni mai ai mea uma o loo ta'ua i se tatalo.

Ua faaauau le Mataio 6:7

“A ‘outou tatalo fo‘i, ‘aua ne‘i ‘outou tautalatala fa‘apei o tagata o Nu‘u ‘ese, auā ‘ua latou manatu e fa‘afofogaina mai i latou ‘ona o le tele o a latou ‘upu. e tatau ona e tatalo faapea:

lo tatou tama i le Lagi
Ia manuia lou suafa.
Ia oo mai lou malo.
E tupu lou finagalo,
e pei ona i le lagi, e faapea foi i le lalolagi.
O a matou mea e ‘ai e tatau ma le aso, ‘Ia e foa‘i mai ‘iā te i matou i le aso nei.
Ma faamagalo a matou agasala
faapei ona matou faamagalo atu foi i e ua agaleaga mai ia te i matou.
‘Aua fo‘i ‘e te ta‘ita‘iina i matou i le fa‘aosoosoga,
a ia e laveai mai ia i matou ai le leaga.

Aramaic Lo Tatou Tama

W Ou te tatalo sa'o

De finagalo le Alii, lo tatou Tamā paia, ina ia tatou maua se faiā saoloto ma ia.

O lau tatalo e tatau ona sau mai le loto ae le o se mamanu.

“Pe a outou tatalo foi, aua ne‘i pei outou o tagata pepelo, auā latou te mananao e tutu i sunako ma tulimanu o auala ma tatalo ina ia iloa mai e tagata. E moni ou te fai atu ia te outou, ua uma ona maua e i latou lo latou taui 6 a o o oe, pe a e tatalo, ina ulu atu ia i lou potu itiiti, ma tapuni lou faitotoa, ma e tatalo ai i lou Tamā o i le mea lilo, o lou Tamā foi o le silasila i le mea lilo, na te avatu faaaliali se taui ia te oe.” numera6:5

bottom of page